Rozhodnutí KHS k 9.11.2020

Rozhodnutí KHS k 9.11.2020

Výtažek z oficiální zprávy ze dne 9.11.2020: „Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. 1) zákona č. 258/2000 Sb. a místně místně příslušný podle § 67 odst. 1 a §82 odst. 1 a přílohy č. 2

Opatření MŠ k 12.10.2020

Opatření MŠ k 12.10.2020

Oznamujeme 1. výskyt COVID-19 u jednoho z rodičů dítěte. Vyhlašujeme tyto zásady provozu mateřské školy: Příchod do mateřské školy bude bezkontaktní. Je vhodné pobyt dítěte v MŠ naplánovat na dobu nezbytně nutnou. Před mateřskou školou je nutné dodržovat odstup 2 m mezi rodinami. Doprovázející osoba má vždy roušku a předá dítě u vstupu do MŠ pověřené

Přespání ve školce

Noc z 2.7. do 3.7. mohou děti strávit bez rodičů s námi ve školce. Sraz bude v 18 hodin a děti si sebou musí donést v batůžku pyžamko, plyšovou hračku, kartáček na zuby a zubní pastu.

Zahradní slavnost

V posledním červnovém týdnu, v pondělí 22.6. od 15.30 hodin bychom Vás rády pozvaly na tradiční i netradiční loučení s budoucími školáčky. Tentokrát nám pomůžou naši známí KLUCI z FASTAGENCY, kteří obstarají slušnou show. Celé odpolední setkání by mělo proběhnout na školní zahradě, kde dojde na pasování a šerpování předškoláčků na školáčky včetně krátkého vystoupení.

Indiánská show

Na 5. června dopoledne na zahradě máme domluvenou indiánskou show. Dejte dětem kostýmy, ať se vyřádíme. Cena za dítě je 70,-Kč. Musím pochválit především všechny rodiče – vybavili jste děti na indiánský den perfektně. Byla výborná atmosféra a moc jsme si celé dopoledne všichni užili.