Denní režim

Režim dne

Reagujeme na potřeby dětí a rodičů

Provozní doba:   6,30 – 15,45 hodin

Scházení dětí do MŠ:   do 8 hodin

Vyzvedávání po obědě:   12,15 – 12,45 hodin

Vyzvedávání odpoledne:   14,30 – 15,45 hodin

Omlouvání:   telefonicky na tel. 476 110 105, emailem, nebo osobně na třídě paní učitelce. Rodiče omlouvají děti na aktuální den nejpozději do 8:00 hodin.  Na následující dny lze děti omlouvat kdykoli v průběhu dne, osobně či telefonicky.

img-fluid

Dopolední část

Příchod do MŠ lze na žádost rodičů dohodnout, nejpozději však do 8,30 hodin, aby pozdní příchody nenarušovaly ranní aktivity dětí.

  • spontánní hry v hracích centrech
  • námětové hry k danému tématu
  • individuální práce s jednotlivci i ve skupinkách
  • pohybové chvilky řízené či spontánní
  • dopolední přesnídávka
  • řízené frontální činnosti podle věku dětí

Pobyt venku

Za příznivého počasí směřujeme činnosti a aktivity ven a využíváme zejména školní zahradu se zahradními prvky a pískovištěm, ale také vycházky do okolní přírody. Nyní se můžeme pochlubit i novou terasou s venkovním nábytkem pro aktivity v hezkém počasí. Vždy je důraz na bezpečnost dětí a zajištění jejich potřeb (pitný režim, stinné místo v létě).

  • 9,55 - 11,55 hodin - pobyt venku
  • 11,55 - 12,30 hodin - oběd
  • 12,30 - 12,45 hodin - příprava na odpočinek
img-fluid
img-fluid

Odpolední část

Po obědě se děti chystají k odpočinku na lehátkách, které jsou pevně rozložené v zadní části třídy. Zajištěné je dostatečné větrání, děti mohou mít vlastní plyšáky. Nesmí chybět pohádka čtená, vyprávěná nebo reprodukovaná.

Po odpočinku se děti převléknou, umyjí, nasvačí a jdou na činnosti, které si volí spontánně nebo vybírají z nabídky řízené učitelkou. Odcházejí s rodiči, které je osobně vyzvednou.