Desatero pro adaptaci dětí

Podrobněji

1. ZVYKEJTE DÍTĚ NA ODLOUČENÍ

Láskyplně a s jistotou oznamte dítěti svůj odchod a neodcházejte tajně. Ujistěte dítě, že se vrátíte, aby získalo jistotu, že se na vás může spolehnout. Jinak se dítě bude cítit oklamané a strach z odloučení se může prohlubovat.

2. ZVYŠUJTE SEBEDŮVĚRU DÍTĚTE

Mějte pochopení pro jeho obavy a podpořte ho slovy, že to zvládne, že mu věříte. NIKDY nepoužívejte výhrůžky typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce až do odpoledne“. Má-li chodit rádo, musí si ke školce vytvořit kladný vztah.

3. PROMLUVTE SI S UČITELKOU

Dohodněte se společně na postupné adaptaci dítěte eventuálně na jiných možnostech (krátký pobyt s dítětem ve třídě – příliš nedoporučujeme vzhledem k budoucímu vyžadování Vaší přítomnosti).

4. VYJDĚTE DÍTĚTI VSTŘÍC

Po dohodě s učitelkou dejte dítěti s sebou jeho oblíbenou hračku

5. BUĎTE PŘÍVĚTIVÍ, ALE ROZHODNÍ

Neprotahujte loučení a neodcházejte tajně ani narychlo bez rozloučení a vůbec ne ve vzteku.

6. PLŇTE SVÉ SLIBY

Když slíbíte dítěti například, že přijdete po obědě, dodržte to.

7. NESLIBUJTE ODMĚNU ZA POBYT VE ŠKOLCE

Ke strachu z nového prostředí bez rodičů se může přidat strach z toho, že dítě selže a nedostane odměnu. CHVALTE dítě a oslavte úspěch např. v cukrárně. Materiální odměny by se neměly stávat pravidlem.

8. ZBAVTE ÚZKOSTI PŘEDEVŠÍM SEBE

Dítě dokáže velmi citlivě vycítit obavy rodičů, proto platí, že zbavíte-li se úzkosti vy, překoná ji i Vaše dítě.

9. VEĎTE DÍTĚ K SAMOSTATNOSTI

Pokud zvládne Vaše dítě oblékání, hygienu, stravovací návyky, nebude zažívat špatné pocity v konkurenci ostatních dětí.

10. MLUVTE S DÍTĚTEM O ŠKOLCE

Vyhněte se negativním popisům jako „tam tě naučí poslouchat“ nebo „tam se s tebou nikdo nebude dohadovat“. Před nástupem do MŠ si pro inspiraci popovídejte s dítětem, které už do školky chodí, nebo si pomozte obrázkovou knihou.

Co je podstatné, aby dítě zvládlo nástup do MŠ:

Pokud se budete držet uvedených podnětů, bude Vaše dítě brzy zvládat docházku do mateřské školy, aniž by bylo smutné, plakalo nebo bylo vzdorovité. Také Vám, rodičům, se bude snadněji odcházet.

Stručné shrnutí:
  • Zvykejte dítě na odloučení
  • Zvyšujte sebedůvěru dítěte
  • Promluvte si s učitelkou
  • Vyjděte dítěti vstříc
  • Buďte přívětiví, ale rozhodní
  • Plňte své sliby
  • Neslibujte odměnu za pobyt ve školce
  • Zbavte úzkosti především sebe
  • Veďte dítě k samostatnosti
  • Mluvte s dítětem o školce