Rozpočet školy

Příspěvková organizace se řídí podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Předpis č. 250/2000 Sb. a sestavuje roční a střednědobý rozpočet.