Už můžu do školy

Už můžu do školy

Jak se připravit

 • naučit se vyslovovat všechny hlásky
 • naučit se všechny barvy
 • znát své jméno, příjmení, věk, bydliště, jména rodičů
 • umět pozdravit, poděkovat, požádat
 • dodržovat základní hygienické zásady
 • zvládat sebeobsluhu (oblékání, knoflíky, tkaničky, držení příboru)
 • soustředit se a samostatně pracovat
 • vyřídit jednoduchý vzkaz
 • hrát jednoduché hry a dodržovat pravidla
 • počítat vzestupnou řadou po jedné do deseti
 • nakreslit lidskou postavu včetně detailů
 • držet správně tužku špetkovým úchopem
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • zapamatovat si krátký text (básničku, písničku)
 • pojmenovat základní tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)
 • znát časové vztahy (roční období, dny v týdnu, dnes, včera, zítra, ráno)
 • znát prostorové pojmy (nad, pod, vedle, uprostřed, nahoře, dole, vpravo, vlevo, první, poslední)

Co je nejdůležitější, aby dítě obstálo

Školní zralost

Dítě dosáhne takového stupně vývoje ve všech oblastech, aby bylo schopné účastnit se výchovně vzdělávacího procesu bez obtíží a nejlépe s radostí.

Oblasti vývoje:
 • fyzická (somatický a pohybový vývoj, zdravotní stav, hrubá a jemná motorika)
 • mentální (sluchové a zrakové vnímání, řeč, pracovní předpoklady, myšlení
 • emocionálně-sociální (zralost osobnosti)
Školní připravenost

Dítě je připravené na základní školu tehdy, když sociální zkušeností, učením a schopností učit se učit nabývá kompetence ve všech oblastech.

Dítě musí být: (podle D.Golemana; Emoční inteligence, 1997)
 • Zvídavé
 • sebevědomé
 • schopné jednat s určitým cílem
 • schopné komunikovat
 • schopné spolupracovat
 • schopné pracovat s ostatními
 • schopné se ovládat