Opatření MŠ k 12.10.2020

Opatření MŠ k 12.10.2020

Oznamujeme 1. výskyt COVID-19 u jednoho z rodičů dítěte.

Vyhlašujeme tyto zásady provozu mateřské školy:
 1. Příchod do mateřské školy bude bezkontaktní.
 2. Je vhodné pobyt dítěte v MŠ naplánovat na dobu nezbytně nutnou.
 3. Před mateřskou školou je nutné dodržovat odstup 2 m mezi rodinami.
 4. Doprovázející osoba má vždy roušku a předá dítě u vstupu do MŠ pověřené pracovnici. Při vyzvedávání předá pracovnice dítě již oblečené opět u vstupních dveří, kde platí totéž, co při ranním příchodu.
 5. Ranní filtr – v případě příznaků infekce dýchacích cest nesmí dítě do mateřské školy vstoupit vůbec (zvýšená teplota +37,3 ºC, rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný akutní projev nemoci).
 6. Pokud je v průběhu dne zdravotní stav dítěte podezřelý, bude dítě izolováno od ostatních a rodič bude vyzván k okamžitému vyzvednutí.
 7. Děti v prostorách školy roušky nosit nemusí.
 8. Všechny věci jako např. náhradní oblečení a spodní prádlo, je nutné předat v tašce ráno při předávání dítěte.
 9. Děti do MŠ nesmí nosit žádné vlastní hračky ani plyšáky!!!
 10. Případné organizační změny budou vyvěšeny. Sledujte web a vývěsné informace!!!
 11. Osobní komunikaci volte stručně pouze přes telefon, e-mail, videotelefon u dveří MŠ.
 12. HLASTE NEPRODLENĚ VŠECHNY SKUTEČNOSTI V SOUVISLOSTI S COVIDEM-19 DO MŠ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *