Rozhodnutí KHS k 9.11.2020

Rozhodnutí KHS k 9.11.2020

Výtažek z oficiální zprávy ze dne 9.11.2020:
„Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. 1) zákona č. 258/2000 Sb. a místně místně příslušný podle § 67 odst. 1 a §82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona č. 258/2000 Sb. rozhodla takto:

V době od 9.11. do dne 15.11.2020 včetně, v souladu s § 66 odst. 1 písm a) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., jsou nařízena tato protiepidemická opatření:

  1. uzavření Mateřské školy Lužice, 97, příspěvková organizace, PSČ 435 24 Lužice, IČO 72743611,
  2. provedení ohniskové dezinfekce za použití virucidních dezinfekčních prostředků v pobytových prostorách tříd a komunikačních prostorech včetně zázemí školy (kuchyně, jídelna apod.) s důrazem na všechny kontaktní plochy (lavice, kliky, madla, zábradlí),
  3. všichni zaměstnanci a všechny děti navštěvující mateřskou školu, u nichž dosud nebylo diagnostikováno onemocnění Covid-19
  • jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7, písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami,
  • vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo, zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se vmezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami, informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto protiepidemickým opatřením,
  • sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.)kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny.

Předpokládané obnovení provozu školy je stanoveno na 16.11.2020 za předpokladu negativních výsledků PCR vyšetření na COVID-19.

Odkaz níže je formulář pro rodiče na uplatnění ošetřovného, který vyplníte a odešlete online.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *