Obecné informace

img-fluid

Název:   Mateřská škola Lužice, 97

Právní forma:   příspěvková organizace

IČO:   72743611

Telefonní spojení:   476 110 105; 725 471 082; 774 122 540

Webové stránky:   www.skolkaluzice.cz

Obec s rozšířenou působností:   Statutární město Most

Nadřízený orgán státní správy:   Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Název:   Obec Lužice

IČO:   00266051

Telefonní spojení:   476 120 143

Webové stránky:   www.luzice.eu

Předmět činnosti:   výchovně vzdělávací (RED_IZO 600083560)

Hlavní činnost:   předškolní vzdělávání dětí a školní stravování

Doplňková činnost:   stravovací služby (bez zisku)

Vznik příspěvkové organizace:   1.1.2003

Peněžní ústav:   ČSOB poštovní spořitelna

Číslo účtu:   181565472

Kód banky:   0300