Archiv rubriky: Nezařazeno

Provoz MŠ od 12.4.2021

OZNAMUJEME, že dle nařízení vlády bude provoz mateřské školy podle následujícího opatření: Jedná se o výtah údajů, týkající se provozu MŠ INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:Mimořádné opatření Ministerstva

Odklad školní docházky

Zejména ti rodiče, kteří řeší, zda svému dítěti odložit či neodložit školní docházku, přikládám a doporučuji si přečíst dva články z časopisu Informatorium, aktuálního březnového čísla. Můžete se inspirovat a poté se rozhodovat, tak, aby to pro vaše děti bylo správně. Je to vážné rozhodnutí, které může ovlivnit zásadně další vývoj dítěte.

Distanční vzdělávání

Materiály pro předškoláčky jsou zveřejňovány v části RODIČE, v záložce PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU. Pro ostatní děti je samozřejmě také možnost pracovat s tím, co zvládnou. Zároveň všechny děti mohou trénovat svou manuální zručnost a fyzickou zdatnost – přiklady uvádím: Náměty k manuálnímu procvičování (nejen předškoláčků) Oblast sebeobsluhy: zapne a rozepne knoflíky, zip zaváže si tkaničky obrací

Aktuálně k provozu MŠ

OZNAMUJEME, ŽE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY A KRIZOVÉHO OPATŘENÍ Č. 200 V DOBĚ 1.-21.3.2021 bude MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENÁ. 28.2.2021, Mgr. Iva Havejová Výtah z oficiální zprávy: „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny

Mateřská škola bude od 23.12.2020 do 1.1.2021 uzavřena. Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v novém roce 2021 a 4. ledna se na Vás těšíme. Iva Havejová a celý kolektiv

Rozhodnutí KHS k 9.11.2020

Rozhodnutí KHS k 9.11.2020

Výtažek z oficiální zprávy ze dne 9.11.2020: „Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. 1) zákona č. 258/2000 Sb. a místně místně příslušný podle § 67 odst. 1 a §82 odst. 1 a přílohy č. 2

Opatření MŠ k 12.10.2020

Opatření MŠ k 12.10.2020

Oznamujeme 1. výskyt COVID-19 u jednoho z rodičů dítěte. Vyhlašujeme tyto zásady provozu mateřské školy: Příchod do mateřské školy bude bezkontaktní. Je vhodné pobyt dítěte v MŠ naplánovat na dobu nezbytně nutnou. Před mateřskou školou je nutné dodržovat odstup 2 m mezi rodinami. Doprovázející osoba má vždy roušku a předá dítě u vstupu do MŠ pověřené

Přespání ve školce

Noc z 2.7. do 3.7. mohou děti strávit bez rodičů s námi ve školce. Sraz bude v 18 hodin a děti si sebou musí donést v batůžku pyžamko, plyšovou hračku, kartáček na zuby a zubní pastu.