Archiv rubriky: Nezařazeno

Aktuálně k provozu MŠ

OZNAMUJEME, ŽE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY A KRIZOVÉHO OPATŘENÍ Č. 200 V DOBĚ 1.-21.3.2021 bude MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENÁ. 28.2.2021, Mgr. Iva Havejová Výtah z oficiální zprávy: „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny

Mateřská škola bude od 23.12.2020 do 1.1.2021 uzavřena. Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v novém roce 2021 a 4. ledna se na Vás těšíme. Iva Havejová a celý kolektiv

Rozhodnutí KHS k 9.11.2020

Rozhodnutí KHS k 9.11.2020

Výtažek z oficiální zprávy ze dne 9.11.2020: „Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. 1) zákona č. 258/2000 Sb. a místně místně příslušný podle § 67 odst. 1 a §82 odst. 1 a přílohy č. 2

Opatření MŠ k 12.10.2020

Opatření MŠ k 12.10.2020

Oznamujeme 1. výskyt COVID-19 u jednoho z rodičů dítěte. Vyhlašujeme tyto zásady provozu mateřské školy: Příchod do mateřské školy bude bezkontaktní. Je vhodné pobyt dítěte v MŠ naplánovat na dobu nezbytně nutnou. Před mateřskou školou je nutné dodržovat odstup 2 m mezi rodinami. Doprovázející osoba má vždy roušku a předá dítě u vstupu do MŠ pověřené

Přespání ve školce

Noc z 2.7. do 3.7. mohou děti strávit bez rodičů s námi ve školce. Sraz bude v 18 hodin a děti si sebou musí donést v batůžku pyžamko, plyšovou hračku, kartáček na zuby a zubní pastu.

Zahradní slavnost

V posledním červnovém týdnu, v pondělí 22.6. od 15.30 hodin bychom Vás rády pozvaly na tradiční i netradiční loučení s budoucími školáčky. Tentokrát nám pomůžou naši známí KLUCI z FASTAGENCY, kteří obstarají slušnou show. Celé odpolední setkání by mělo proběhnout na školní zahradě, kde dojde na pasování a šerpování předškoláčků na školáčky včetně krátkého vystoupení.

Indiánská show

Na 5. června dopoledne na zahradě máme domluvenou indiánskou show. Dejte dětem kostýmy, ať se vyřádíme. Cena za dítě je 70,-Kč. Musím pochválit především všechny rodiče – vybavili jste děti na indiánský den perfektně. Byla výborná atmosféra a moc jsme si celé dopoledne všichni užili.